Välkommen till Stiftelsen Funktionell familjeterapi, FFT i Sverige.

Funktionell familjeterapi, FFT, är en i forskning väl förankrad familjeterapi metod för behandling där ett barn eller en ungdom uppvisar relationsförsvårande beteenden. 

Stiftelsen Funktionell familjeterapi, FFT i Sverige bildades våren 2014 till minne av professor Kjell Hansson.

Stiftelsens ändamål är att bredda förankringen av FFT i Sverige, samt verka för forskning och utvärdering av FFT som behandlingsmetod. Stiftelsens förvaltning av FFT regleras i avtal med FFT LLC USA. Stiftelsens ändamål är också att samverka kring FFT på ett internationellt plan.

Ändamålen nås genom att erbjuda utbildning, handledning och certifiering i FFT-metoden samt samverka med parter som bedriver forskning och utvärdering.  

Stiftelsen kan efter beslut i styrelsen lämna anslag till enskilda doktorander och forskare samt utvecklingsprojekt oavsett nationalitet, universitet eller institution inom ramen av Funktionell familjeterapi. 

För frågor kring FFT i allmänhet och frågor om utbildning, handledning eller certifiering gällande Funktionell Familjeterapi,

Kontakta Stiftelsen